Witaj na aniball-polska, potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami:

Fakty i mity na temat balonika Aniball

Balonik Aniball służy do rozszerzania i rozciągania pochwy – MIT

Celem stosowania balonika Aniball nie jest rozciąganie pochwy, ale uelastycznienie tkanek i nauka świadomej relaksacji dna miednicy za pomocą oddychania i odpowiednio dobranej pozycji porodowej. Rozszerzanie może prowadzić do przekrwienia tkanek, które ulegają łatwiejszemu pęknięciu (nawet w przypadku już naciętego krocza!) (Ćwiek, Kurkus, Szymoniak, Zimny, Daszkiewicz, Powirska-Swęd, 2018). Balonik Aniball skupia się na mięśniach dna miednicy i ich rozluźnianiu, nie zaś na rozszerzaniu pochwy. Każda kobieta może samodzielnie zmieniać obwód balonika, ale osiągnięcie jak największej średnicy nie powinno być celem ćwiczeń. Najważniejsza jest nauka rozluźniania mięśni, dlatego nie należy wypychać balonika na siłę oraz nie powinno się zwiększać nadmiernie jego rozmiaru.

Nacięcie krocza przy pierwszym porodzie sprawia, że przy każdym kolejnym ryzyko pęknięcia wzrasta – FAKT

Po nacięciu krocza powstaje blizna, która nie jest elastyczna, co sprawia, że wzrasta ryzyko ponownego nacięcia. Epizjotomia (zabieg nacięcia krocza) jest profilaktycznie wykonywana w przypadku 30-63% wszystkich porodów, chociaż stopniowo zasadność tego zabiegu chirurgicznego jest negowana. Mimo to często ginekolodzy decydują się na wykonanie nacięcia, po którym pozostaje blizna. Już w okresie połogu należy skonsultować się z fizjoterapeutką uroginekologiczną i zadbać o ruchomość oraz elastyczność blizny. Samo nacięcia krocza nie minimalizuje ryzyka dalszych obrażeń, a nawet je zwiększa (Buekens, 1985). Z tego powodu coraz częściej odchodzi się od rutynowego zabiegu epizjotomii i większy nacisk kładzie się na odpowiednie przygotowanie do porodu. Jeśli kobieta posiada już bliznę po nacięciu, kluczowa jest jej mobilizacja w okresie połogu oraz przed kolejnym porodem.

Balonik nadmiernie rozciąga mięśnie – MIT

Balonik Aniball nie służy rozszerzaniu i nie powinien być w taki sposób stosowany. Nadmierne rozciąganie tuż przed porodem może prowadzić do przekrwienia tkanek, jednak nie wystąpi to w przypadku stosowania balonika Aniball, którego celem jest nauka świadomego oddechu i napinania oraz rozluźniania mięśni.

Nie trzeba ćwiczyć z balonikiem Aniball, żeby uniknąć pęknięcia lub nacięcia w czasie porodu – FAKT

Część porodów przebiega bez konieczności przeprowadzenia interwencji chirurgicznej, jednak nie jest to regułą i zależy od bardzo wielu czynników, m.in. wieku matki, liczby dotychczasowych porodów, wagi dziecka itp. Aniball nie gwarantuje porodu bez pęknięcia krocza lub konieczności wykonania nacięcia, ale znacząco zwiększa szansę na taki poród. Według badań przeprowadzonych na grupie 315 kobiet ćwiczących z balonikiem Aniball, aż u 43,1% krocze było nienaruszone, w porównaniu do 14,1% w grupie kontrolnej, w której nie wykonywano treningu z wykorzystaniem balonika (Bohata, Dostalek, 2016). Przygotowanie do porodu to długotrwały i wieloaspektowy proces, a odpowiedni trening mięśni dna miednicy jest wymieniany jako jeden z ważniejszych czynników, który zmniejsza ryzyko pęknięcia lub nacięcia krocza. Poza wzmacnianiem mięśni równie ważna jest ich relaksacja, co umożliwia balonik Aniball.

Skuteczność balonika Aniball jest potwierdzona badaniami naukowymi – FAKT

Balonik Aniball jest produktem medycznym; jego jakość i skuteczność jest potwierdzona badaniami, w tym przeprowadzonymi przez P.Bohatę i L.Dostalek, sprawdzającymi skuteczność różnych metod profilaktyki przedporodowej, w tym balonika Aniball, masażu krocza, siemienia lnianego oraz herbaty z liści malin (Bohata, Dostalek, 2016).

Balonik powoduje nietrzymanie moczu – MIT

Wręcz przeciwnie – balonik Aniball pomaga wrócić do pełnej sprawności po porodzie, ponieważ uelastycznia osłabione tkanki, w tym mięśnie dna miednicy. Obniżenie pęcherza moczowego występuje u co trzeciej Polki rodzącej siłami natury. Wynika to z napięcia i rozciągnięcia mięśni w czasie porodu oraz zmian hormonalnych. Zdarza się, że problemy z nietrzymaniem moczu występują w okresie połogu, a następnie samoistnie ustępują, ale nie zawsze tak jest. W przypadku silnego nadwyrężenia mięśni, powrót do sprawności może trwać dłużej. Warto również podkreślić, że problemy z nietrzymaniem moczu występują częściej (Gartland, Donath, MacArthur, Brown, 2012) gdy druga faza porodu się wydłuża, czemu może zapobieg balonik Aniball. Balonik Aniball pełni rolę wspomagającą w procesie ćwiczenia mięśni dna miednicy przed i porodem. Ich regularne wzmacnianie, relaksacja oraz świadome napinanie i rozluźnianie zmniejsza ryzyko wystąpienia problemów z nietrzymaniem moczu. Według badań przeprowadzonych przez Ruiz de Viñaspre brak ćwiczeń mięśni dna miednicy w połogu był jednym z ważniejszych czynników, który powodował nietrzymanie moczu (Ruiz de Viñaspre, 2013).

Balonik Aniball zwiększa szansę na poród bez urazu krocza – FAKT

Stosowanie balonika Aniball pozwala na skrócenie II fazy porodu. Im jest ona krótsza, tym maleje ryzyko konieczności nacięcia krocza (Ćwiek, Kurkus, Szymoniak, Zimny, Daszkiewicz, Powirska-Swęd, 2018), uczy świadomej relaksacji mięśni oraz oswaja z wizją porodu. Wszystkie te czynniki sprawiają, że wzrasta szansa na poród bez urazu lub pęknięcia krocza. Rosnąca popularność w środowisku ginekologiczno-położniczym jest potwierdzeniem na to, że balonik Aniball znacznie zmniejsza ryzyko interwencji medycznej oraz samoistnego pęknięcia.

Stosowanie balonika może doprowadzić do trwałych uszkodzeń ścianek pochwy – MIT

Prawidłowe stosowanie balonika Aniball jest całkowicie bezpieczne dla matki i dziecka. Ponieważ Aniball nie służy do siłowego rozciągania ścianek pochwy. Do tej pory nie odnotowano żadnych zgłoszeń od pacjentek, które korzystały z balonika Aniball przed i po porodzie. Niepożądane skutki stosowania Aniball nie zostały również zgłoszone ze strony ginekologów, położnych oraz fizjoterapeutów uroginekologicznych. Bezpieczeństwo balonika Aniball jest potwierdzone badaniami klinicznymi.

Profilaktyka przedporodowa zapobiega urazom krocza – FAKT

Aktywne przygotowywanie ciała do porodu wpływa na sam jego przebieg i jest bardzo ważne dla komfortu psychicznego przyszłej matki. Aktualny stan wiedzy pozwala twierdzić, że działania profilaktyczne pomagają uniknąć urazów krocza w czasie porodu. Wykonywanie ćwiczeń z balonikiem Aniball pozwala: przygotować się psychicznie do porodu, uelastycznić ścianki pochwy, synchronizować świadomy oddech z napinaniem i rozluźnianiem mięśni dna miednicy, rozluźniać mięśnie.

Masaż krocza jest wystarczający, żeby uniknąć pęknięcia i nie ma potrzeby stosowania dodatkowych ćwiczeń profilaktycznych – MIT

Masaż krocza jest jednym ze sposobów zapobiegania pęknięcia krocza podczas porodu, ale nie wyróżnia go wysoki poziom skuteczności. Badania wskazują, że wykonywanie masażu krocza nie wpływa istotnie na występowanie urazów okołoporodowych (Ćwiek, Kurkus, Szymoniak, Zimny, Daszkiewicz, Powirska-Swęd, 2018). Dotychczasowe wyniki przeprowadzonych analiz sugerują, że masaż krocza nie jest wystarczający jako samodzielny czynnik, ale może mieć działanie wspomagające. Położna, Sarka Janac, zaleca pacjentkom stosowanie Aniballa razem z masażem krocza. Większość z nich (ponad 90%!) decyduje się na połączenie obu metod, dzięki czemu unikają operacji nacięcia krocza lub pęknięcia.iej sytuacji zaleca się najpierw konsultację z lekarzem.

Balonik przyspiesza II fazę porodu – FAKT

Świadome napinanie i rozluźnianie mięśni miednicy mniejszej przyspiesza fazę parcia. Sam poród jest olbrzymim wysiłkiem, dlatego kluczowe jest wcześniejsze przygotowanie – zarówno psychiczne, jak i fizyczne. W czasie fazy parcia bardzo ważne są mocne mięśnie dna miednicy, chociaż ich nadmierne napięcie może przynieść odwrotny skutek i poród będzie trudniejszy. Ćwiczenia z balonikiem Aniball pomagają nauczyć się świadomego rozluźniania, czego efektem jest kontrola nad napinaniem i relaksacją mięśni dna miednicy. Za przeprowadzeniem zabiegu epizjotomii przemawia fakt skrócenia czasu trwania II fazy porodu, ponieważ jej przedłużanie niesie ze sobą ryzyko urazów (Oleszczuk, Leszczyńska-Gorzelak, Poniedziałek-Czajkowska, 2002) i jest jednym najczęściej wymienianych czynników przyczyniających się do pęknięcia krocza (Malinowska-Polubiec, Knaś, Czajkowski, 2009). Jednak taką samą rolę pełni również balonik Aniball, dlatego jest polecany przez ginekologów i położne. Ponadto opinie kobiet ćwiczących z Aniballem potwierdzają, że stosowanie balonika przyspieszyło fazę parcia.

Ćwiczenia z Aniballem mogą wywołać przedwczesny poród – MIT

Balonik Aniball jest zarejestrowany jako produkt medyczny. Oznacza to, że spełnia szereg wymagań i jest w 100% bezpieczny, jeśli stosuje się go nie wcześniej niż od 37 tygodnia ciąży oraz zgodnie z przeznaczeniem. Nie istnieją badania, które sugerowałyby, że stosowanie balonika Aniball może wywołać przedwczesny poród. Wręcz przeciwnie – testy kliniczne dowodzą, że ćwiczenia z balonikiem są nie tylko bezpieczne dla matki i dziecka, ale też pomagają przygotować się do porodu i zapobiegają urazom krocza. Jednocześnie warto podkreślić, że przedwczesny poród to zjawisko wieloczynnikowe. Prawidłowo wykonywane ćwiczenia, będące elementem profilaktyki przedporodowej, nie stwarzają żadnego zagrożenia.
Skontaktuj się z nami, jeśli masz wątpliwości lub pytania odnośnie stosowania balonika Aniball.

Źródła:
Buekens et al. 1985, Episiotomy and third degree tears, Br J Obstet Gynecol, vol. 92, pp. 820-823
Bohatá P, Dostálek L. Antepartální možnosti prevence epiziotomie a ruptury
hráze při porodu [The possibility of antepartal prevention of episiotomy and perineal tears during delivery]. Ceska Gynekol. 2016;81(3):192–201
Gartland D, Donath S, MacArthur C, Brown SJ. The onset, recurrence and associated obstetric risk factors for urinary incontinence in the fi rst 18 months after a fi rst birth: an Australian nulliparous cohort study. BJOG. 2012 Oct;119(11):1361–9
James.D, Steer.P, Weiner.C, Gonik B. High risk pregnancy management options. z WB Sounders, 1999
Ruiz de Viñaspre Hernández R, Rubio Aranda E, Tomás Aznar C. Urinary incontinence 6 months after childbirth. Med Clin (Barc). 2013 Aug 17;141(4):145–151
Oleszczuk. J, Leszczyńska-Gorzelak.B, Poniedziałek-Czajkowska E. Rekomendacje
postępowania w najczęstszych powikłaniach ciąży i porodu. Wyd. I. Lublin: Wydawnictwo Bifolium, 2002
Malinowska-Polubiec M, Knaś M, Czajkowski K, [i wsp.]. Okołoporodowe urazy dróg rodnych.
Perinatol Neonatol Ginekol. 2009, 2, 195-202
Ćwiek D., Kurkus D., Szymoniak K., Zimny M., Daszkiewicz A., Powirska-Swęd R. Analiza nacięć i obrażeń krocza u rodzących. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;1(54):21–32